Koop jouw exemplaar van “Kabels kies je zo – Praktijkgids NEN 8012” direct online!

Introductie

De uitgave “Kabels kies je zo – Praktijkgids NEN 8012” geeft achtergronden bij het kiezen van de brand- en additionele klassen van elektrische leidingen, volgens de Europese Verordening (EU)
nr. 305/2011 (CPR), het Bouwbesluit 2012, het toekomstige Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL), NEN 1010 en NEN 8012-1:2023

In de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 zijn voor vaste elektrische leidingen die blijvend worden verwerkt in bouwwerken Europese brandklassen gedefinieerd. Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van de Europese lidstaten zelf.

 

 

In Nederland is voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot de brandeigenschappen het Bouwbesluit (Bb 2012) van toepassing.

De uitgave “Kabels kies je zo – Praktijkgids NEN 8012” bestaat uit vier delen waarin voor de keuze van de brand- en additionele klassen van elektrische leidingen de achtergronden worden toegelicht.

Deel 1, Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR)
Deel 2, Woningwet en het Bouwbesluit 2012 (Bb 2012)
Deel 3, NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning
Deel 4, NEN 8012

De auteur verwacht dat de uitgave “Kabels kies je zo – Praktijkgids NEN 8012”, adviseurs, ontwerpers, installateurs, gebouweigenaren, onderwijsgevenden  en ieder ander die betrokken is bij de keuze van elektrische leidingen met betrekking tot het brandgedrag, een handvat biedt om voor de keuze van de brandclassificatie van elektrische leidingen, de regelgeving naar de praktijk toe op juiste wijze te vertalen.

Bennebroek, juli 2023.
Jan van der Meer

Lees hier meer informatie.

0

Start typing and press Enter to search