Koop jouw exemplaar van “Kabels kies je zo” direct online!

Introductie

De uitgave “Kabels kies je zo” geeft achtergronden bij het kiezen van de brand- en additionele klassen van elektrische leidingen, volgens de Europese Verordening (EU)
nr. 305/2011 (CPR), het Bouwbesluit 2012, het toekomstige Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL), NEN 1010:2015+C2:2016 en NEN 8012: 2015.

In de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 zijn voor vaste elektrische leidingen die blijvend worden verwerkt in bouwwerken Europese brandklassen gedefinieerd. Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van de Europese lidstaten zelf.

In Nederland is voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot de brandeigenschappen Het Bouwbesluit van toepassing.

De uitgave “Kabels kies je zo” bestaat uit vier delen waarin voor de keuze van de brand- en additionele klassen van elektrische leidingen de achtergronden worden toegelicht.

Deel 1, Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR)
Deel 2, Bouwbesluit 2012
Deel 3, NEN 1010:2015+C2:2016+A1:2020
Deel 4, NEN 8012:2015+A1:2020

De auteur verwacht dat de uitgave “Kabels kies je zo”, adviseurs, ontwerpers, installateurs en ieder ander die betrokken is bij de keuze van elektrische leidingen met betrekking tot het brandgedrag, een handvat biedt om voor de keuze van de brandclassificatie van elektrische leidingen, de regelgeving naar de praktijk toe op juiste wijze te vertalen.

Bennebroek, oktober 2020.
Jan van der Meer

0

Start typing and press Enter to search